Ulga na dziecko należy się w następujących przypadkach:

  • W danym roku rozliczeniowym przynajmniej 6 miesięcy miałeś dziecko, które urodzone jest po 31 grudnia 2007 (dla roku rozliczeniowego 2019);
  • W tym (wyżej wymienionym) okresie, dziecko było zameldowane wspólnie z tobą pod jednym adresem. Jeżeli macie wspólną opiekę nad dzieckiem z drugim rodzicem dziecka, to dziecko musi przynajmniej 3 pełne dni z tygodnia spędzać u ciebie;
  • Twoje dochody w danym roku rozliczeniowym przekroczyły 4.993 euro (brutto);
    UWAGA! liczą się tylko dochody osiągnięte w pracy. Dochody z zasiłku dla bezrobotnych nie są tu wliczane
  • Nie masz partnera fiskalnego;

lub

  • Masz partnera fiskalnego, ale twoje dochody brutto w danym roku rozliczeniowym są niższe niż dochody twojego partnera;
  • Jeżeli dochody twoje i twojego partnera są jednakowe, wtedy zniżka przysługuje starszemu z rodziców dziecka.

O Autorze

Mogą Cię też zainteresować ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top